Formularz kontaktowy

10 + 9 =

VEKI Sp. z o. o.
ul. 30 Stycznia 42
83-110 Tczew

tel. centrali 58 531 27 53
www.veki.pl

NIP 584-09-00-116
REGON 003111935

BANK MILLENNIUM
nr konta: 10 1160 2202 0000 0000 6196 3545

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000177240. Wysokość kapitału zakładowego: 1.140.500 zł.

Kontakt

Sekretariat: Katarzyna Kaszubowska
veki@veki.pl
tel. centrali: 58 531 27 53

Osoby upoważnione do reprezentacji spółki:
Prezes zarządu: Zbigniew Owsiak
zbigniew.owsiak@veki.pl

Wiceprezes zarządu: Hanna Owsiak
hanna.owsiak@veki.pl